Ayuh Menyumbang: Dana Wakaf Pendidikan UTM

Ayuh menyumbang ke Dana Wakaf Pendidikan UTM

Dana Wakaf Pendidikan UTM ialah program PENJANAAN dana berlandaskan konsep WAKAF AM melalui sumbangan dana berbentuk tunai dan harta di mana pewakaf mewakafkannya ke DANA WAKAF PENDIDIKAN UTM sebagai pemegang amanah dengan niat kerana Allah S.W.T dan juga bagi tujuan kemajuan dan kepentingan ilmu sejagat. Continue reading