Select Page

Ucapan Tahniah Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti  Bil.26/2017 pada 27 Disember 2017 telah meluluskan Kenaikan Pangkat dari Jawatan Pensyarah Kanan (Gred DS52) ke jawatan Profesor Madya (Gred DS54) berkuatkuasa mulai 22 November 2017 kepada dua...