Taklimat Dekan Fakulti Kejuruteraan di Sekolah Kej. Kimia dan Tenaga

Taklimat pertama oleh Dekan Fakulti Kejuruteraan berkenaan sinergy sempena gabungan 6 fakulti yang terdiri daripada

  1. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga
  2. Fakulti Kejuruteraan Awam
  3. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
  4. Fakulti Kejuruteraan Elektrik
  5. Fakulti Komputeran
  6. Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Bioperubatan

 

Dekan Fakulti Kejuruteraan bersama staf Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Tenaga